Friday, January 13, 2012

भ्रमण ध्वनी सुरक्षितता (Mobile safty)

माणसाच्या प्रगतीला सुरुवात  झाली तेव्हाच कुठे तरी त्याच्या अधोगतीला पण सुरुवात झाली. पण थोडी काळजी घेतली तर ही अधोगती नक्कीच रोखू शकतो निदान तिची तीव्रता तरी कमी करू शकतो. भ्रमण ध्वनी (Mobile) हा त्यातलाच एक भाग , जीवनाच्या मुलभूत गरजां मध्ये त्याची पण गणना होतेच. त्याचे फायदे तर आपण अनुभवतोच पण त्याबरोबर खूप सारे तोटे पण , पण थोडी काळजी घेऊन त्याच्या वापरणे होणारे  भविष्यातील संभाव्य त्रास  कमी करू शकतो.

 

 

 
 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...